Thuiszorgondernemer onderscheiden voor innovatie en visie

Thuiszorg ook in de toekomst betaalbaar houden

Directeur Annemieke Lantink van De Nieuwe Zorg Thuis is door de Federatie Zakenvrouwen op zaterdag 1 december jl. onderscheiden als MKB Ondernemer van het Jaar.

Annemieke Lantink staat bekend om haar innovatieve oplossingen ten behoeve van de zelfredzaamheid van burgers. In de visie van Lantink hoeft niemand aan de kant te staan. Door middel van participatie van burgers in de maatschappij en toeleiding van uitkeringsgerechtigden naar de Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn brengt Annemieke Lantink cliënten en werknemers in de Zorgsector in beweging.

De medewerkers van De Nieuwe Zorg Thuis zorgen dat cliënten door eigen regie en participatie een groeiend gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. De overwegend vrouwelijke medewerkers worden hierdoor gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen en te blijven werken. Op deze manier wordt de economische zelfstandigheid van vrouwen gestimuleerd.

De jury van de Federatie Zakenvrouwen prijst Annemieke als een voorbeeld voor andere vrouwen. Hoe geloof in jezelf, het benutten van kansen en kennis, tomeloze inzet en ondernemingszin kunnen uitgroeien tot een belangrijke onderneming. Annemieke Lantink verdoet geen tijd met klagen over lastige wetgeving. "We nemen het zoals het is en daar spelen we op in", zegt Annemieke.

De directeur van De Nieuwe Zorg Thuis spreekt bevlogen over de Zorg als werkgever en de kansen die deze sector biedt. De maatschappij kantelt en burgers van iedere leeftijd en met elke beperking wil Annemieke Lantink de mogelijkheid bieden om te participeren in het arbeidsproces. Hiervoor wordt in 2013 het platform ThuisWoonService gelanceerd, een initiatief waarin door gestructureerde roostering burgers worden ondersteund in de participatie in de Zorgsector.

Ondanks de steeds veranderende wet- en regelgeving in de Zorg ziet Annemieke Lantink geen belemmeringen om te groeien en haar ambities op landelijk niveau te verwezenlijken.

Juryrapport MKB:

De jury heeft gekozen voor Annemieke Lantink, omdat zij een voorbeeld is voor anderen. Hoe geloof in jezelf, het benutten van kansen en kennis, tomeloze inzet en ondernemingszin kunnen uitgroeien tot een belangrijke onderneming. Ze wil geen tijd verdoen met klagen over lastige wetgeving. Ze zegt: "We nemen het zoals het is en daar spelen we op in!" De jury meent dat deze onderneemster een stimulans is voor andere vrouwen om te gaan ondernemen.

Annemieke Lantink

Annemieke Lantink,

Directeur De Nieuwe Zorg Thuis,
winnaar MKB Ondernemer van het Jaar